Privacy Verklaring

Privacyverklaring WhiteZent

WhiteZent doet er alles aan om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt gewaarborgd. In onze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Ook leggen wij uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen.  Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. U ziet de laatste datum van wijziging onderaan dit document.

Verantwoordelijke:

WhiteZent (www.whitezent.nl) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. Onderstaand treft u al onze gegevens:

Naam:                                               WhiteZent

Website:                                           www.whitezent.nl

Bezoek- en vestigingsadres:        Stierop 16, 1862 JL te Bergen (NH)

Telefoonnummer:                         +31 (0)6 24 90 68 22

E-mailadres:                                    Info@whitezent.com

KvK-nummer:                                  67818978

BTW-identificatienummer:          NL002065596B50

 

Toepasselijkheid privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WhiteZent verwerkt van iedereen die contact heeft gehad met WhiteZent en/of een bestelling heeft geplaatst.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Whitezent verzamelt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, die hieronder worden toegelicht.

 

 • Gegevens bij het plaatsen van een bestelling

Bij het bestellen van onze producten dient u bepaalde persoonsgegevens achter te laten. Wij hebben deze gegevens nodig om ervoor te zorgen dat wij uw bestelling kunnen (laten) bezorgen. Ook voor retouren of reparaties zijn deze gegevens nodig. Hiervoor verzamelen wij:

 

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw bedrijfsnaam
 • Bezorg- en woon-/vestigings-)adres(sen)
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw betaalmethode
 • Klantnummer
 • Bestelnummer

 

Op grond van de thans geldende wetgeving bewaren wij deze gegevens 7 jaar.

 

 • Gegevens in persoonlijk account

WhiteZent biedt de mogelijkheid (aan terugkerende klanten) om een account aan te maken. Op die manier tracht Whitezent het voor terugkerende bezoekers eenvoudiger en efficiënter  te maken om een volgende keer een bestelling te plaatsen, zonder dat alle gegevens opnieuw moeten worden ingevuld. In dit persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw bedrijfsnaam
 • Bezorg- en woon-/vestigings-)adres(sen)
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw betaalmethode
 • Cadeaukaarten
 • Klantnummer
 • Bestelnummer

Daarnaast slaan wij in uw account uw bestelgeschiedenis op, inclusief gekozen afleveropties, en eventueel door u opgegeven interesses, gekoppelde apps en uw e-mail- en personalisatievoorkeuren.

Wij bewaren uw gegevens in uw account zolang u actief klant bij ons bent. Indien u 7 jaar niet bij ons heeft ingelogd, worden uw gegevens door ons verwijderd.

 • Gegevens na contact

U kunt telefonisch, schriftelijk en per e-mail contact met ons opnemen indien u vragen of klachten heeft. Wij bewaren uw gegevens, zoals de hierboven uiteengezette persoonsgegevens en ook uw vraag en/of klacht, in het kader van klachtafwikkeling en om u de volgende keer sneller en efficiënter van dienst te kunnen zijn.

Wij bewaren de gegevens omtrent uw persoonlijke contact zolang u actief klant bij ons bent. Indien u 7 jaar niet bij ons heeft gekocht of bent ingelogd, dan worden uw gegevens door ons verwijderd.

 • Cookies

WhiteZent plaatst cookies voor een optimaal gebruik van de website. Door het plaatsen van cookies tracht WhiteZent uw winkelbeleving te verbeteren. Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Voor meer informatie en de bewaartermijnen verwijzen wij u naar ons cookiebeleid.

Met wie worden uw gegevens gedeeld?

De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst (uw bestelling). WhiteZent deelt uw gegevens alleen met partijen die een wezenlijke rol spelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Denk daarbij aan PostNL of DHL, die uw bestelling komen bezorgen. Zij moeten immers weten naar welk adres zij het pakket moeten brengen. WhiteZent verstrekt aan die partijen slechts de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn, zoals in dit geval het adres, uw naam, klantnummer en bestelnummer. Indien er een bezorgafspraak moet worden ingepland, zal WhiteZent ook uw telefoonnummer aan deze partij verstrekken.

Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte. Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een beveiligd systeem, in beginsel binnen de Europese Economische Ruimte.  Indien en voor zover wij persoonsgegevens (op servers) buiten de Europese Economische Ruimte opslaan, doen wij dat alleen indien het betreffende land een passend beschermingsniveau kent.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

WhiteZent neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. WhiteZent zal alle verzamelde gegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze bewaren en zich houden aan de voorschriften die volgen uit de Wet- en regelgeving. WhiteZent zal voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de verzamelde persoonsgegevens. WhiteZent houdt daarbij rekening te met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de qua ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

 1. Recht op informatie: u heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kan uitoefenen.

 

 1. Recht op inzage: u heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben.

 

 1. Recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

 

 1. Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

 

 

 1. Recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om gegevens die u aan ons hebt gegeven in het kader van de overeenkomst(en) die u met ons heeft gesloten te ontvangen, zodat u deze gegevens zelf kunt bewaren in een database naar keuze en/of zelf aan derden kunt verstrekken.

 

 1. Recht op beperking van verwerking: u heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een aantal gevallen. Indien u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u contact met ons opnemen via de klantenservice.

 

 

 1. Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid)/verzoek om account te verwijderen: u heeft recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van u hebben te verwijderen. Indien u een verzoek indient om uw gegevens en/of account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u als individu herleidbaar zijn, behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

 

 1. Recht om een klacht in te dienen: u heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Indien u een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u dat doen door contact met ons op te nemen.  U kunt schriftelijk of per e-mail een aanvraag plaatsen (zie bovenstaand onze contactgegevens). Aanvragen verwerken wij binnen 30 dagen.

 

Maart 2019

Contactinformatie

Stierop 16
1862 JL Bergen N.H.
Nederland
T +31 (0)6 24 90 68 22
E Info@whitezent.com